JKPG-Dance festival

17 - 19 februari 2017

Vad är JKPG Dance Festival?

Jkpg Dance Festival 17 – 19 februari 2017! (Main event lördag 18e februari)

Jönköping Dance Festival är en dansfestival som vill förena alla dansare, ungdomar, eldsjälar och funktionshindrade som har ett och samma gemensamt intresse, dansen.
Vi vill skapa en gemenskap i länet då vi vet att många ungdommar behöver ha en värdefull sysselsättning. Genom shower, tävlingar och workshops bildas en mötesplats då deras önskemål, visioner, erfarenheter och olikheter tas till vara på och deras kreativitet fångas upp oavsätt vilka förutsättningar man har.
Vårat mål är att bidra till att vårt samhäller växer och att vi utvecklar starka, smarta och självständiga individer med dans som metod. Alla är välkomna oavsätt ålder, etnicitet, bakgrund eller kön. Vi vill hitta tillbaka till då vi alla kämpa för samma mål oavsett var man kommer ifrån eller vad man gjort i sitt liv.
Det är många sponsorer som är med och stöttar detta event bla.Community X, Arvsfonden, Studio In Motion, Jönköpings Kommun Kultur och Fritid, Bilda, Region Jönköpings Län, Smålands Musik och Teater, KFUM Jönköping och Bass and Movement

CROWD

Follow us on Instagram

Follow us on Youtube

Follow us on Facebook